Vitajte na našom VEDKOVOM webe

Informatická výchova má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Cieľom informatickej výchovy na 1. stupni ZŠ je zoznámenie sa s počítačom a možnosťami jeho využitia v každodennom živote. Prostredníctvom aplikácií primeraných veku majú žiaci získať základné zručnosti v používaní počítača. Na našej škole sa predmet informatická výchova vyučuje od tretieho ročníka. 

Počas hodín informatickej výchovy budeme  spolu s deťmi objavovať okolitý svet projektovou metódou a zahráme sa aj na pátračov, hľadačov, novinárov a spisovateľov.


Najkreatívnejší deň bezpečného internetu 2016

Problematike bezpečného internetu a prevencie v oblasti IT kriminality sa venujeme od š.r. 2012/2013, kedy sme mali niekoľko úspešných projektov (3). V tomto š.r. v rámci predmetu Informatika sme sa so žiakmi 8.A triedy, dievčatami zo 7.A triedy a žiakmi 6.B a 6.C triedy zúčastnili celoslovenskej súťaže Najkreatívnejší deň bezpečného internetu 2016. Počas dňa bezpečného internetu (09.02.2016) sme nezaháľali ani počas Lyžiarskeho výcviku v Krušetnici a robili sme anketu o bezpečnom internete s návštevníkmi lyžiarskeho vleku, ktorú sme spracovali v podobe videa. Do nášho videa nám prispela aj p.uč. E.Martinčeková, ktorá prezentovala žiakom 8.A triedy - aké je dôležité „silné heslo“. Žiaci 6.B a 6.C triedy vytvorili literárne diela, ktoré publikujeme na našom webe o bezpečnom internete. Projekty hodnotila odborná komisia, ktorá náš projekt vybrala medzi 20 najlepších (s počtom bodov sme skončili na 7.mieste) a p. zástupkyňa Kolčáková prezentovala našu školu a hlavne projekt na víkendovom stretnutí Preventista 2016 počas dní 29.apríl - 1.máj vo Vysokých Tatrách.


22.apríla si pripomíname Deň Zeme. Môžete využiť interaktívne hry, ktoré pre vás pripravil EkoFond, n. f. Niektoré z hier sú pripravené aj v anglickej a nemeckej verzii, takže okrem environmentálnej výchovy sa dajú použiť aj na spestrenie výučby cudzích jazykov. Odkaz sa nachádza TU !!!