ÚLOHY pre VEDKOV

5. ročník

Poznámky INF 5.ročník

Netiketa - poznámky

Pracovné listy (teoretické): Časti počítača, Vstupné, výstupné zariadenie

Pracovné listy, samostatné práce - praktické: PL - formátovanie písma, SP - formátovanie písma, PL-špeciálne znaky a symboly, PL-kreslenie vo worde

TESTY:
Hardvér

Časti počítača 1Časti počítača 2, Klávesnica 1, Klávesnica 2, Klávesnica 3

Internet

 Imagine-základné príkazy

Imagine-ďalšie príkazy

 

6. ročník

Poznámky INF 6.ročník , Vonkajšie pamäťové zariadenie - poznámky , Licencie programov-poznámky , Malware-počítačoví škodcovia                                                            

Samostatné práce:

Word, tabuľka, symboly, kreslenie

Pexeso-návod

Odrážky, číslovanie

TESTY:  

Vstupný testVnútro počítača, Vnútri počítača, Časti počítača 1 , Časti počítača 2Počítačoví škodcovia , Dátové nosiči, Zopakuj si časti počítača 

 

PROGRAMY NA STIAHNUTIE:

PROGRAM - PUZZLE - File Size: 1.7 MB

PROGRAM NA ÚPRAVU FOTO - piZap

 

7. ročník

Poznámky INF 7.ročník

Cvičné texty: 

formát písma, nastavenie jazyka, vložiť hlavičku, pätu, číslovanie strán, orámovanie

formát odseku, nastavenie jazyka, oprava chýb, hľadať – nahradiť, číslovanie strán, štýly, obsah

jazyk, oprava chýb, nahradiť, číslovanie strán, viacúrovňový obsah

Samostatná práca:

Kalendár-vnorené tabuľky

TESTY: 

VSTUPNÝ TEST

HISTÓRIA POČÍTAČOV

História počítačov (teória, testy) 1,  2

HISTÓRIA POČÍTAČOV-TEST, DIGITÁLNY SVET

Opakovanie vedomostí z INF

 

8. ročník

Poznámky INF 8. ročník

Internet - poznámky

PREZENTÁCIE:

Počítačové vírusy 1
Počítačové vírusy 2

Časti počítača, hardvér a softvér

Digitalizácia údajov

Informácie okolo nás

Internet, história, služby

Bezpečnosť na internete

FOTOGRAFIA:

 Základy digitálnej fotografie 

Spracovanie digitálnej fotografie

 

OTESTUJ SA - TESTY PRE VEDKOV

Klávesové skratky

Skratky a kapacity

Troška internetu

Hardvér

Hardvér a softver

Poznáš ikonky?

Zopakuj si 

Stránka s úlohami na precvičovanie učiva INFORMATIKY